Kalender Liturgi hari ini
Kitab Hukum Kanonik
KITAB SUCI +Deuterokanonika
: - Pilih kitab kitab, masukan bab, dan nomor ayat yang dituju
Katekismus Gereja Katolik
No. : masukkan no. katekismus yang dikehedaki,( 67, 834 / 883-901)
SEJARAH PAUS

Ensiklik & Surat Paus

Dokumen KV 2

No: masukkan no. yang dikehedaki - 0 (nol) untuk melihat daftar isi-(catatan kaki lihat versi Cetak) 

HARI MINGGU

 

Codex Rubricarum yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII membagi hari-hari Minggu menjadi dua kelas. Hari Minggu kelas I mencakup empat hari dalam Masa Adven, empat dalam Masa Prapaskah, dua hari dalam Masa Sengsara, hari Minggu Paskah, hari Oktaf Paskah, dan hari Pentakosta. Tidak ada perayaan apa pun yang boleh menggantikan perayaan hari Minggu ini, dengan pengecualian satu-satunya oleh Pesta Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Semua hari Minggu lainnya adalah perayaan kelas II, dan mengungguli pesta kelas II, dengan pengecualian perayaan yang memperingati peristiwa Tuhan, baik kelas I atau II, yang boleh menggantikan perayaan hari Minggu kelas II mana pun yang kebetulan jatuh pada hari tersebut.

Reformasi 1955 yang dilakukan oleh Paus Pius XII, tidak membagi hari Minggu ke dalam kelas-kelas. Sebaliknya, Paus Pius XII menetapkan bahwa hari Minggu Adven dan Prapaskah dan hari-hari Minggu yang mengikuti hari Oktaf Paskah, dan juga hari Minggu Pentakosta, dirayakan sebagai ganda kelas I, dan mengungguli semua perayaan; tetapi bila pesta kelas I jatuh pada hari Minggu Adven II, III, atau IV, misa pesta tetap diperbolehkan. Hari Minggu yang sebelumnya dirayakan dalam ritus semiganda dinaikkan tingkatnya menjadi ritus ganda. Pesta Tuhan kita yang diadakan pada hari Minggu setiap tahun akan menggantikan hari Minggu.