21Oktober 2018
Minggu
Hari Minggu Biasa XXIX,
Hari Minggu Misi
warna liturgi Hijau