Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 7:22Adakah engkau mempunyai ternak? Hendaklah kauperhatikan, dan jika berguna, hendaknya tetap tinggal padamu juga.

Sir 7:23Adakah engkau mempunyai anak? Hendaklah kaudidik, tundukkanlah kuduknya sejak masa mudanya.

Sir 7:24Adakah engkau mempunyai anak-anak perempuan? Lindungilah tubuhnya, dan jangan menunjukkan muka ramah kepadanya.

Sir 7:25Persuamikanlah anak perempuanmu, maka perkara berat telah kauselesaikan, tetapi kawinkanlah mereka kepada laki-laki yang arif.

Sir 7:26Jika engkau mempunyai isteri sesuai dengan keinginanmu, jangan kauceraikan, tetapi jika tidak kaukasihi maka jangan mempercayakan dirimu kepadanya.

Sir 7:27Hormatilah bapamu dengan segenap hati, dan sakit beranak ibumu jangan kaulupakan.

Sir 7:28Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana gerangan engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka perbuat bagimu?

Sir 7:29Hendaklah bertakwa dengan: segenap jiwamu, dan junjunglah tinggi para imam Tuhan.

Sir 7:30Kasihilah Penciptamu dengan segala kekuatanmu, dan para pelayan-Nya jangan kauabaikan.

Sir 7:31Takutilah Tuhan dan hormatilah para imam, dan bayarlah hagian mereka seperti yang menjadi kewajibanmu: buah bungaran, korban penebus salah dan bahu binatang korban, korban pengudus serta bagian pertama dari barang kudus.

Sir 7:32Ulurkanlah tanganmu kepada orangmiskin, agar berkatmu sempurna adanya.

Sir 7:33Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tapi orang matipun jangan kaukecualikan pula dari kerelaanmu.

Sir 7:34Jangan menjauhi orang yang menangis, dan hendaklah berdukacita dengan yang berdukacita.

Sir 7:35Jangan segan menengok orang sakit, sebab karenanya engkau akan dikasihi.

Sir 7:36Dalam segala urusanmu ingatlah akan akhir hidupmu, maka tak pernah engkau akan berdosa.