Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 116:1Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.

Mzm 116:2Sebab Ia menyendengkan telinga-Nya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya.


Mzm 116:3Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan kedukaan.

Mzm 116:4Tetapi aku menyerukan nama TUHAN: "Ya TUHAN, luputkanlah kiranya aku!"


Mzm 116:5TUHAN adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.

Mzm 116:6TUHAN memelihara orang-orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi diselamatkan-Nya aku.


Mzm 116:8Ya, Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, dan mataku dari pada air mata, dan kakiku dari pada tersandung.

Mzm 116:9Aku boleh berjalan di hadapan TUHAN, di negeri orang-orang hidup.