Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 112:1Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.

Mzm 112:2Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.


Mzm 112:3Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.

Mzm 112:4Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil.


Mzm 112:5Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.

Mzm 112:6Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.