Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Flp 4:4Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!

Flp 4:5Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!