Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ams 8:22TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala.

Ams 8:23Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.

Ams 8:24Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air.

Ams 8:25Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir;

Ams 8:26sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.

Ams 8:27Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya,

Ams 8:28ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras,

Ams 8:29ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi,

Ams 8:30aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya;

Ams 8:31aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku.